Många privatpersoner lockas av handel med valutor eftersom de är fast övertygade om att exempelvis dollarkursen är antingen orimligt hög eller låg.

Valutahandel

Anser du att dollarn är för lågt värderad? Tror du att den japanska yenen snart kommer att stiga i värde? För en professionell investerare är valutahandel något lika naturligt som handel med aktier och obligationer. Innan man som privatperson ger sig in i valutahandel bör man dock grundligt sätta sig in i metoder och risker. Till skillnad från handel med aktier handlar valutaspekulation inte om att analysera ett enskilt bolag och förutse dess kommande lönsamhet; det handlar snarare om analyser av nationalekonomiska balanser, centralbankers ränteregleringar och generella konjunkturer.
Många privatpersoner lockas av handel med valutor eftersom de är fast övertygade om att exempelvis dollarkursen är antingen orimligt hög eller låg. Man bör dock ha mer än så på fötterna innan man kastar sig in i valutaspekulationer.

All trading involves risk. Only risk capital you're prepared to lose. Past performance does not guarantee future results. This post is for educational purposes and should not be considered as investment advice

Det finns några grundläggande metoder, som man bör sätta sig in i om man vill ge sig på valutaspekulation:
Ad Image
  • Avancerade verktyg för Forex- och råvaruhandel
  • Skapa din egen personbaserade portfölj som handlar för dig
  • Personal Account Management med exklusiva förmåner

Etoro Valutahandel

Kom hit och handla med valutor, råvaror och index på världens största sociala tradingnätverk. Gå med proffsen och kom igång, ju bättre du handlar desto högre rankas du. Öppna ett GRATIS konto idag!
Gratis tradingkontoGratis tradingkonto
Spothandel: Denna form av valutahandel utövas av erfarna spekulanter, som handlar direkt till marknadspris. Vid denna form av handel förloras och tjänas pengar inom loppet av sekunder, när exempelvis dollar, engelska pund, japanska yen eller schweizerfrank förskjuts i värde i förhållande till varandra. Saxo Bank har blivit känd för att erbjuda mindre investerare att handla direkt från marknaden via internet.
Valutapotter: Den försiktigare investeraren kan delta i valutapotter via vissa banker. Vid denna typ av handel ger man exempelvis, med en del av sina aktier som säkerhet, sin bank i uppdrag att investera i lämplig valuta.
Garanterade bankinsättningar: I detta fall låter man räntan på bankkontot styras av valutakursutvecklingen. Denna form av valutahandel vänder sig till mycket försiktiga investerare.
Valutaoptioner: Köparen av en valutaoption får rätt att köpa eller sälja valuta till ett fast pris vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Priset på optionen styrs bland annat av räntan. Carry-trade: Investeraren lånar valuta med låg ränta och placerar beloppet i en valuta med hög ränta. Förtjänsten är densamma som skillnaden i ränta mellan de två valutorna. Denna kan dock växla avsevärt.
Strukturerade produkter: Dessa kan vara olika slags värdepapper, sammansatta av en lång rad olika investeringar. Valutakurser kan ingå i strukturerade produkter, och kan exempelvis vara inriktade mot investerare, som förväntar sig en uppgång hos en viss valuta. All trading involves risk. Only risk capital you're prepared to lose. Past performance does not guarantee future results. This post is for educational purposes and should not be considered as investment advice. Cryptocurrencies can widely fluctuate in prices and are not appropriate for all investors. Trading cryptocurrencies is not supervised by any EU regulatory framework. Your capital is at risk.