Man kan enligt skuldsaneringslagen beviljas skuldsanering om man är så svårt skuldsatt att man inte på något sätt kommer att kunna betala sina skulder på många år

Skuldsanering - så blir du av med din skuld

De flesta sätter sig någon gång i livet i skuld. Men några klarar inte att betala skulderna, och hamnar i en obegaglig skuldfälla. För dem kan skuldsanering komma ifråga. Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder - helt eller delvis. Man kan vara skuldsatt, och ha betalningsproblem, utan att för den sakens skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening. Man anses då kunna sanera sin ekonomi på egen hand. Den som är i behov av skuldsanering i skuldsaneringslagens mening har däremot haft problem med ekonomin under en längre tid. Det är vanligt att han eller hon har skulder hos Kronofogden.
Man kan enligt skuldsaneringslagen beviljas skuldsanering om man är så svårt skuldsatt att man inte på något sätt kommer att kunna betala sina skulder på många år (s.k. kvalificerad insolvens). Det är skäligt med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden. Man är folkbokförd i Sverige. Man inte har pågående näringsförbud.
Ytterligare krav: Man kan i princip bara få skuldsanering en gång. Är man näringsidkare måste ens verksamhet vara liten och det mesta av ens inkomster ska komma från annat håll. Bedömning av skulder och betalningsförmåga
Långivare
Info
Val
Minimiålder
Aterbetalningstid
Lånebelopp
Erbjudandet

Freedom Finance

Enkelt att ansöka - snabbt besked. Lån upp till 350 000 kr utan säkerhet.
18 år
12 år
350.000,-

Thorn

Ny bärbar dator, semester eller något annat? Nu kan det inträffa.
20 år
60 mån
25.000,-

L’easy

Bestäm själv hur mycket du vill betala varje månad, beroende på avtalslängd och belopp
20 år
60 mån
25.000,-
Kronofogden gör vid ansökan en bedömning över den sökandes framtida möjligheter att betala skulderna. Omständigheter som påverkar förmågan att kunna betala är bl.a. den totala skulden, nuvarande och framtida inkomster, ålder, arbetsförmåga och utbildning, eventuell sjukdom och arbetslöshet. Det står inte utskrivet i skuldsaneringslagen hur stor skulden måste vara. Bedömningen görs istället från fall till fall.
Bedömning av skälighet
Skälighetsbedömningen är en översiktlig bedömning av den sökandes personliga och ekonomiska förhållanden. Fyra omständigheter är särskilt viktiga:
Merparten av skulderna ska vara minst tre till fyra år gamla.  Det har betydelse för bedömningen hur och varför skulderna uppkommit, t.ex. genom konsumtion, lån till bostad, lån för tidigare näringsverksamhet, borgensåtagande, skadestånd och skatteskulder. Den sökande ska ha gjort allt han/hon kan för att försöka betala sina skulder. Det är viktigt att den sökande är aktiv och svarar på de frågor som myndigheten har. Det är uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan. Det är också viktigt, att de uppgifter som ges är fullständiga och riktiga.