När den anställde blir 65 år byts sjukpensionen så ut mot ålderspension. Sjukpensionens storlek är ej beroende av tjänstetiden.

Sjukpension - allt om din sjukersättning

Många människor blir sjuka länge, så länge och så allvarligt att de inte kan fortsätta att arbeta. De får då dra sig tillbaka från arbetslivet, och leva på ett slags pension eller ersättning. Det som förr kallades sjukpension, eller förtidspension, har idag ersatts av sjukersättning. Det är en ersättning som ges till personer som är mellan 30 och 64 år och har varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Sjukersättning finns även i form av tidsbegränsad sjukersättning, tidigare kallat sjukbidrag. Ersättning utgår i regel med 64% av en viss s.k. antagandeinkomst, eller med ett minimibelopp.
Sjukersättning ( sjukpension ), kan delas in i två typer, tillfällig och definitiv: Tillfällig sjukersättning ges om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom och arbetstagaren beviljats tidsbegränsad sjukersättning alternativt partiell sjukersättning som inte är tidsbegränsad, eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Tillfällig sjukersättning utbetalas så länge arbetstagaren har sådan ersättning. Den tillfälliga sjukersättningen är inte beroende av tjänstetiden.
Långivare
Info
Val
Minimiålder
Aterbetalningstid
Lånebelopp
Erbjudandet

Freedom Finance

Enkelt att ansöka - snabbt besked. Lån upp till 350 000 kr utan säkerhet.
18 år
12 år
350.000,-

Thorn

Ny bärbar dator, semester eller något annat? Nu kan det inträffa.
20 år
60 mån
25.000,-

L’easy

Bestäm själv hur mycket du vill betala varje månad, beroende på avtalslängd och belopp
20 år
60 mån
25.000,-
Tillfällig sjukersättning minskas med livränta från yrkesskadeförsäkringen/arbetsskadeförsäkringen. Definitiv sjukersättning Definitiv sjukersättning får den anställde om Försäkringskassan beviljar hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad och han/hon måste sluta sin anställning före pensionsåldern. När den anställde blir 65 år byts sjukpensionen så ut mot ålderspension. Sjukpensionens storlek är ej beroende av tjänstetiden. För ålderspension som följer på sjukpension tillgodoräknas även tiden från avgång till pensionsålder, något som kan vara bra att komma ihåg för den som är sjuk länge.
Sjukersättningen minskas med livränta från yrkesskadeförsäkringen/ arbetsskadeförsäkringen.
Arbetsgivaransvar : Ansökan om sjukersättning görs hos Statens Pensionsverk (SPV). Arbetsgivaren kontrollerar att arbetstagaren tagit del av tjänstematrikeln. Detta ska även anges i ansökan om sjukersättning. Tjänstematrikeln behöver inte skickas in till SPV. Eventuella ändringar av pensionsgrundande uppgifter görs av arbetsgivaren. Bifoga alltid kopia på Försäkringskassans beslut om sjukersättning när du ansöker.