Du kan exempelvis testa att under en period föra loggbok över vad du förbrukar av värme, el och vatten. På så vis kan du bilda dig en uppfattning om din konsumtion, och utvärdera den på saklig grund.

Spara pengar – sänk din värmeräkning

Det finns många sätt att få ner sin värmeräkning. Det handlar dels om hur ens bostad ser ut, dels om vilka vanor man har. Särskilt det sistnämnda är relativt enkelt att förändra. När det gäller vanor som påverkar energiförbrukningen i vardagen, kan det vara en god idé att prova att föra räkenskap över hur mycket man förbrukar. Du kan exempelvis testa att under en period föra loggbok över vad du förbrukar av värme, el och vatten. På så vis kan du bilda dig en uppfattning om din konsumtion, och utvärdera den på saklig grund.
1. Normaltemperaturen i ett hus bör ligga mellan 19 och 21 grader. Genom att sänka rumstemperaturen med en enda grad, kan du få ned värmekostnaderna med cirka 5%. Det kan bli flera tusen kronor om året. 2. Det är bra att vädra i huset, men om man vill hålla nere värmeförbrukningen bör man tänka på att hellre vädra intensivt, men under korta stunder. På så vis byts luften ut, men huset blir ändå inte helt nedkylt. 10 minuter räcker normalt sett för att byta ut luften i ett rum.
Långivare
Info
Val
Minimiålder
Aterbetalningstid
Lånebelopp
Erbjudandet

Freedom Finance

Enkelt att ansöka - snabbt besked. Lån upp till 350 000 kr utan säkerhet.
18 år
12 år
350.000,-

Thorn

Ny bärbar dator, semester eller något annat? Nu kan det inträffa.
20 år
60 mån
25.000,-

L’easy

Bestäm själv hur mycket du vill betala varje månad, beroende på avtalslängd och belopp
20 år
60 mån
25.000,-
3. Det är dyrt att värma upp vatten. Byt ut duschmunstycket mot ett vattenbesparande munstycke. Du kan på så vis få ned varmvattenförbrukningen i duschen med upp till 50%.
Bostaden – några tips: 1. Varm luft stiger uppåt, och försvinner gärna ut genom taket. Det är därför viktigt att taket på ditt hus är ordentligt isolerat. Takisoleringen är ofta bristfällig på många hus, och en förbättring av denna kan vara ett bra sätt att få ned värmekostnaderna. 2. Se över isoleringen i ytterväggarna, och överväg tilläggsisolering.
3. Fönstren är en tredje vanlig källa till värmeläckage i många hus. I gamla byggnader är de ibland så otäta att man riktigt kan känna draget. Det innebär inte alls att de är dåliga och behöver bytas ut; kanske behöver de bara slipas och målas. Har du däremot uttjänta termorutor, kan det löna sig att att byta mot nya energiglas. 4. Se över dina element då och då, och överväg ett byte. Efter 10-15 år kan ett byte vara värt att överväga. Värmereglering: Det finns ingen anledning till att ha alla rum i huset fullt uppvärmda hela natten. Många element går att ställa in på lägre temperatur nattetid, ett enkelt sätt att sänka sin värmeräkning.