Det nya pensionssystemet ( ny pension ) består av tre delar: inkomstpension, premiepension och garantipension. Det nya systemet ersätter den gamla folkpensionen samt ATP.

Ny pension - det nya pensionssystemet

År 1999 fick Sverige ett nytt pensionssystem. Den förändring av pensionssystemet som märks mest är att vi nu ska välja hur en del av våra pengar placeras, säväl för det allmänna pensionssystemet som för avtalspensionen. Det nya pensionssystemet ( ny pension ) består av tre delar: inkomstpension, premiepension och garantipension. Det nya systemet ersätter den gamla folkpensionen samt ATP. Inkomstpensionen är liksom ATP ett fördelningssystem. Det innebär att dagens avgifter betalas ut som pensioner till dem som är pensionärer idag. Vad gäller andra delen av det nya systemet, premiepensionen, ser systemet dock annorlunda ut.
I denna del sätts pengar av till ett individuellt konto, och placeras i värdepappersfonder, som den enskilde väljer själv. Garantipensionen är sedan en utfyllnad för dem som har låga eller inga inkomster. Ny pension – några siffror: 18,5 procent av lön och annan skattepliktig ersättning sätts med det nya systemet av till det allmänna pensionssystemet. Av denna summa går sedan 16 % till inkomstpensionen, och 2,5 % till premiepensionen (för personer födda före 1954 gäller särskilda regler). Värt att notera är att en lön över 7,5 basbelopp (279 000 kronor för år 2000) inte är pensionsgrundande.
Långivare
Info
Val
Minimiålder
Aterbetalningstid
Lånebelopp
Erbjudandet

Freedom Finance

Enkelt att ansöka - snabbt besked. Lån upp till 350 000 kr utan säkerhet.
18 år
12 år
350.000,-

Thorn

Ny bärbar dator, semester eller något annat? Nu kan det inträffa.
20 år
60 mån
25.000,-

L’easy

Bestäm själv hur mycket du vill betala varje månad, beroende på avtalslängd och belopp
20 år
60 mån
25.000,-
Du kan välja max fem olika fonder för att placera dina pengar. Du har möjlighet att byta fonder. Den som inte gör något val får sina pengar placerade i Premiesparfonden som förvaltas av 7:e AP-fonden. Ny pension - de viktigaste begreppen inom det nya pensionssystemet: Inkomstpension: 16 % (av totalt 18,5 %) av pensionsunderlaget går till ett fördelningssystem, som används till samma års utgående pensioner. För varje person registreras en fiktiv pensionsbehållning, som motsvarar inbetalda avgifter.
När pensionen sen ska utbetalas är de intjänade beloppen justerade med hänsyn tagna till den allmänna inkomstutvecklingen i samhället.
Premiepension: utgör 2,5 % (av totalt 18,5 %) av pensionsunderlaget. Premiepensionen är helt individuell. Du väljer själv i vilken, eller vilka, fonder som placeringen ska göras. Garantipension: En lägsta garantipension för personer med ingen eller låg inkomst.