Den allmänna pensionen kan delas in i inkomstpension, premiepension och garantipension. Varje medborgare som deklarerar en inkomst betalar 18,5% i pensionsavgift; av dessa går 16% till inkomstpension, som betalas ut och administreras av Försäkringskassan, och 2,5% till premiepension, som adminis

Ålderspension - allt du behöver veta

Vi blir alla äldre, och någon gång är det dags att dra sig tillbaka från arbetslivet. Då kan det vara bra att veta vad som gäller angående ålderspension. Ålderspension är en tjänstepension, som du som arbetstagare har rätt att få utbetald vid en viss ålder - vanligtvis 65 år (60 år för flygledare och officerare). Pensionsåldern kan växla mellan olika pensionssystem. Ålderspension är möjlig enligt eget val i åldrarna 63–68 år. Fortsätter du att arbeta efter 63 års ålder tjänar du dock in pension motsvarande 4,5% om året. Ålderspension kan tas ut som förtidspension från 62 års ålder; tidigareläggning minskar dock pensionen, och minskningen är bestående.
Allmän pension : Den allmänna pensionen kan delas in i inkomstpension, premiepension och garantipension. Varje medborgare som deklarerar en inkomst betalar 18,5% i pensionsavgift; av dessa går 16% till inkomstpension, som betalas ut och administreras av Försäkringskassan, och 2,5% till premiepension, som administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten. Till skillnad från inkomstpensionen, som betalas ut till dagens pensionärer, sätts premiepensionen in i fonder på individuella konton; de kan av medborgaren investeras i olika värdepappersfonder.
Långivare
Info
Val
Minimiålder
Aterbetalningstid
Lånebelopp
Erbjudandet

Freedom Finance

Enkelt att ansöka - snabbt besked. Lån upp till 350 000 kr utan säkerhet.
18 år
12 år
350.000,-

Thorn

Ny bärbar dator, semester eller något annat? Nu kan det inträffa.
20 år
60 mån
25.000,-

L’easy

Bestäm själv hur mycket du vill betala varje månad, beroende på avtalslängd och belopp
20 år
60 mån
25.000,-
Görs inget aktivt val, placeras medlen i premiesparfonden. En tredje form av allmän pension är garantipension; denna pensionstyp är ett grundskydd för personer med låg taxerad inkomst. Garantipensionen garanterar att ingen får mindre än 2.13 basbelopp per år i pension som ogift och 1,9 basbelopp per år före skatt, och utgår således ett slags grundskydd. Det blir cirka 7600 kr/månad för ogifta och ca 7780 för gifta. Det krävs, för att få rätt till full garantipension, dock att man bott i Sverige i minst 40 år. Undantag görs för personer som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande.
Avtalspension : Avtalspension (eller tjänstepension) är en pension som är ett resultat av kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Avtalspensionens storlek varierar mellan olika arbetsgivare. Den kan för vissa arbetstagare utan kollektivavtal helt saknas.