För att slippa ta studielån kan en möjlighet vara att ta ett år innan du börjar studera och jobba intensivt så att du har en extra uppsparing när du börjar studera.

Studielån - när bidraget inte räcker

Studielån eller inte? Universitetsstudier och andra studier behöver finansieras på något sätt, och det är långt ifrån alla som har möjlighet att arbeta vid sidan av studierna. Vilka är kraven för att beviljas studiestöd i Sverige? Du ska vara mellan 16 och 20 år. Du ska (helst) studera på heltid (minst halvtid). Du studerar på gymnasium, komvux, folkhögskola eller vid vissa andra skolor och utbildningar som är statliga, får offentligt bidrag eller som är ställda under statlig tillsyn.
Många överväger möjligheten att ta studielån under sin studietid. Vilka fördelar och skillnader finns det jämfört med exempelvis ett banklån? Nedan följer några punkter som du kan ha som utgångspunkt när du funderar: Studielånet kräver ingen säkerhet; detta krävs i många fall för att få banklån. Du behöver inte betala av på studielånet under studietiden. Den upplupna räntan läggs till den övriga skulden. När du tar ett banklån börjar du genast betala ränta, och ibland även amorteringar.
Långivare
Info
Val
Minimiålder
Aterbetalningstid
Lånebelopp
Erbjudandet

Freedom Finance

Enkelt att ansöka - snabbt besked. Lån upp till 350 000 kr utan säkerhet.
18 år
12 år
350.000,-

Thorn

Ny bärbar dator, semester eller något annat? Nu kan det inträffa.
20 år
60 mån
25.000,-

L’easy

Bestäm själv hur mycket du vill betala varje månad, beroende på avtalslängd och belopp
20 år
60 mån
25.000,-
Återbetalning av studielån ska normalt ta högst 25 år, eller det antal år som är kvar till att låntagaren fyller 60. Har han eller hon inte återbetalat skulden vid 60 års ålder utsträcks tiden för avbetalningen till 67 års ålder. Då låntagaren fyllt 68 år kan lånet skrivas av. Detta gäller för alla lån som är tagna efter 1 juli 2001. För äldre lån sker en avskrivning då låntagaren är 65 år. Vid dödsfall avskrivs alltid studielånet. Ett banklån övergår däremot till en skuld i dödsboet.
Storleken på beloppet som ska betalas tillbaka på studielånet avgörs av fyra olika faktorer: 1. Skuldens storlek, 2. Återstående återbetalningstid, 3. Ränta plus 4. Ett uppräkningstal på 2 procent. Observera att för lån tagna före 1 juli 2001 gäller andra regler. Vilka är dina lånebehov? Tänk alltid noga igenom vad du behöver för att kunna sköta dina studier på ett bra sätt. Såsom framgår ovan har studielånet flera fördelar jämfört med ett banklån, om man vet att man kan klara sig på det belopp som erbjuds.