Om en privatperson inte betalar sina räkningar, fakturor o.dyl, kan han eller hon få en betalningsanmärkning. Varför betalningen uteblivit spelar ingen roll.

Kronofogden - allt du behöver veta

Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet, som har till syfte att se till att obetalda skulder blir betalda. Kronofogdemyndigheten, i dagligt tal Kronofogden, är sedan 2008 en egen myndighet, fristående från Skatteverket. Kronofogden arbetar med indrivning av såväl statliga och privata fordringar. Kronofogdemyndigheten har förutom indrivningsverksamhet ett uppdrag att söka minska antalet skuldsatta personer och att hjälpa människor med obetalda skulder, hyror, banklån, fakturor, skatter o.dyl, genom att tillse att hårt skuldsatta kan få en ordnad ekonomi. Detta ska ske framförallt genom rådgivning.
Skuld hos Kronofogden: Om en privatperson inte betalar sina räkningar, fakturor o.dyl, kan han eller hon få en betalningsanmärkning. Varför betalningen uteblivit spelar ingen roll. Man har dock som privatperson rätt att bestrida kravet inom en viss, relativt kort tid. Den krävande måste då gå till domstol för att styrka sitt krav. Den som förlorar i domstol måste betala rättegångskostnaderna. En betalningsanmärkning finns normalt sett kvar i tre år. Den sätts inte av Kronofogden, utan av kreditupplysningsföretagen.
Långivare
Info
Val
Minimiålder
Aterbetalningstid
Lånebelopp
Erbjudandet

Freedom Finance

Enkelt att ansöka - snabbt besked. Lån upp till 350 000 kr utan säkerhet.
18 år
12 år
350.000,-

Thorn

Ny bärbar dator, semester eller något annat? Nu kan det inträffa.
20 år
60 mån
25.000,-

L’easy

Bestäm själv hur mycket du vill betala varje månad, beroende på avtalslängd och belopp
20 år
60 mån
25.000,-
Vad är en betalningsanmärkning? En betalningsanmärkning är en notering hos ett kreditupplysningsföretag om att en person eller organisation anses vara en opålitlig betalare, oftast till följd av att Kronofogden getts i uppdrag att indriva en skuld. Det spelar ingen roll hur ärendet kommit till kronofogden, eftersom kreditupplysningsföretag inte kan hantera skillnaden.
Kronofogdens personregister är en offentlig handling. Betalningsanmärkning kan ses som ett administrativt straff, ett icke formellt straff som därför inte behöver dömas ut i domstol utan kan utdelas direkt. En betalningsanmärkning kan inte överklagas; det är bara en notering hos ett företag att en myndighet haft ett ärende på sitt bord. Enda överklagandemöjligheten är om kronofogden själv tagit fel på person.