I allmänhet är transaktionskostnaderna för att investera i antikviteter orimliga i förhållande till exempelvis aktiehandel, och man måste vara både mycket lyckosam och mycket kunnig för att kunna tjäna något på denna typ av verksamhet.

Investera i antikvitete

Om man tröttnat på aktier, obligationer och valutahandel kan det vara intressant att investera i antikviteter. Man bör dock bara överväga att investera i antikviteter om man har en passion för investeringsobjekten, för det är inte lätt att tjäna pengar på denna typ av alternativa investeringar.
I medierna lyfter man ofta fram personer, som exempelvis köpt en målning för några hundra på 1950-talet, och nu ser sin målning betinga mycket högre värden. Detta slags solskenshistorier är dock inte särskilt vanliga i verkligheten. I allmänhet är transaktionskostnaderna för att investera i antikviteter orimliga i förhållande till exempelvis aktiehandel, och man måste vara både mycket lyckosam och mycket kunnig för att kunna tjäna något på denna typ av verksamhet.
Långivare
Info
Val
Minimiålder
Aterbetalningstid
Lånebelopp
Erbjudandet

Freedom Finance

Enkelt att ansöka - snabbt besked. Lån upp till 350 000 kr utan säkerhet.
18 år
12 år
350.000,-

Thorn

Ny bärbar dator, semester eller något annat? Nu kan det inträffa.
20 år
60 mån
25.000,-

L’easy

Bestäm själv hur mycket du vill betala varje månad, beroende på avtalslängd och belopp
20 år
60 mån
25.000,-
Om man köper ett dyrt konstverk på auktion, får man räkna med konstnärsavgiften (droit de suite) på 6,25%. Denna utgår dock endast om konstverket är yngre än 70 år, och om värdet uppgår till 5% av ett basbelopp. Pengarna går till konstnären eller hans/hennes arvingar. Provision och andra avgifter kan också komma att läggas på det pris som du har ropat in varan för. Ibland ingår inte heller moms i priserna på auktionen. Auktionsfirman är då skyldig att informera om detta vid auktionen och genom tydliga anslag på auktionsstället.
Det är mycket svårt att bedöma stämningar och modenycker inom konstvärlden, i synnerhet om man inte är mycket påläst. För några få år sedan betingade vissa typer av antikviteter höga priser, men idag är de närmast osäljbara. Detta kan också vara fallet med vissa konstverk. Älskar man konst, klockor och vin kan detta slags alternativa investeringar vara en rolig hobby. Då gör det kanske inte så mycket om priserna på objekten inte stiger; deras värde ligger ju i sådana fall inte i det rent ekonomiska värdet, utan så att säga i tingen i sig.