Den effektiva räntan tar hänsyn till samtliga kostnader, och även när utbetalningarna sker. Kreditkostnaden är summan av räntor, tillägg och andra kostnader för ett lån.

Effektiv ränta - så räknar du ut den

Effektiv ränta är en benämning på den totala räntan i praktiken; det är en ränta som tar hänsyn till "ränta-på-ränta"-effekten. En effektiv ränta förutsätter att pengarna som fås i ränta återinvesteras och förräntas. Den effektiva räntan beräknas oftast på årsbasis. När man pratar om effektiv ränta, kan det också vara så att man tar med alla avgifter och andra kostnader förutom bara räntekostnaden, när man beräknar räntan för exempelvis ett bostadslån.
Den effektiva räntan tar hänsyn till samtliga kostnader, och även när utbetalningarna sker. Kreditkostnaden är summan av räntor, tillägg och andra kostnader för ett lån. Eftersom en ränta kan beräknas på olika sätt, kan den effektiva räntan vara olika, även om man bortser från att avgifter och räntesats skiljer sig mellan olika lån.
Långivare
Info
Val
Minimiålder
Aterbetalningstid
Lånebelopp
Erbjudandet

Freedom Finance

Enkelt att ansöka - snabbt besked. Lån upp till 350 000 kr utan säkerhet.
18 år
12 år
350.000,-

Thorn

Ny bärbar dator, semester eller något annat? Nu kan det inträffa.
20 år
60 mån
25.000,-

L’easy

Bestäm själv hur mycket du vill betala varje månad, beroende på avtalslängd och belopp
20 år
60 mån
25.000,-
Man kan således förenklat uttyckt säga att den effektiva räntan är totalkostnaden för ett lån då kostnader för både räntor och avgifter lagts samman. Begreppet används ofta för att ge konsumenten möjlighet att få bättre överblick över de totala kostnaderna, och på så vis kunna göra ett välavvägt val. Effektiv ränta används exempelvis för att kunden ska kunna jämföra olika villkor mot varandra, och kan ses som en motsvarighet till jämförpriset i en livsmedelsbutik. Den som säljer varor och tjänster på kredit är enligt lag tvungen att alltid ange den effektiva räntan
Många konsumenter är dock osäkra på begreppet, och hur de ska tolka det, och Konsumentverket har därför flera gånger föreslagit att även den totala lånekostnaden borde anges vid exempelvis lån, för att underlätta för konsumenten att göra en korrekt bedömning. Vid mindre lån som konsumtionslån upp till 20 000 kr vore det, menar man, för konsumenten praktiskt att få även kreditkostnaderna redovisade. Idag sker detta långt ifrån alltid.